Hur får du tillgång till vatten vid en kris?

Om det blir ett långvarigt strömavbrott eller någon störning eller kris i samhället så kan det bli så att du själv behöver ordna med dricksvatten. Här finns många tips på hur du kan lösa det. Vi visar också hur man kan rena vatten som man misstänker är förorenat.

Den 28 maj till 3 juni är det nationella krisberedskapsveckan. Kampanjen ska öka kunskapen om hur människor påverkas av och kan förbereda sig för samhällskriser och höjd beredskap, ytterst krig. 

Sidan senast uppdaterad: