Vad gör du om värmen inte fungerar där du bor?

Om värmen inte funkar kan du få stora problem om du inte är förberedd. Din bostad blir kall på bara något dygn. I filmen ges många tips på hur du kan lösa det.

Filmkampanjen ska öka kunskapen om hur människor påverkas av och kan förbereda sig för samhällskriser och höjd beredskap, ytterst krig. 

Sidan senast uppdaterad: