Besök på kommunens särskilda boenden

Från och med 18 juni kan anhöriga och vänner till boende på Mogården och Amnegården komma på besök utan att boka tid

Besök ska ske utomhus så långt det är möjligt och det är max två besökare per tillfälle om besöket måste ske inomhus

Vid vistelse i gemensamma utrymmen ska besökare fortsatt använda munskydd

Som tidigare gäller att hålla avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid symptom