Hjälp till att hindra spridning av invasiva växtarter

Invasiva växtarter är främmande växter som med människans hjälp flyttats från sin ursprungliga miljö och i sin nya omgivning börjar sprida sig snabbt. Det är mycket viktigt att dessa arter hanteras på rätt sätt för att förhindra spridning.

De invasiva arterna kan orsaka allvarlig skada för ekosystem, infrastruktur och människors hälsa. Spridningen av arterna är ett komplext miljöproblem där alla behöver hjälpa till och samarbeta för att förhindra spridningen. Bäst stoppar vi de invasiva arterna genom att arbeta förebyggande, så att de inte kommer till Sverige eller sprids inom landet. De som ändå kommer hit måste snabbt upptäckas och bekämpas. Exempel på invasiva arter är lupin, jätteloka och gul skunkkalla.

Här kan du läsa EU:s förteckning på invasiva främmande växtarter. Länk till annan webbplats.

Om du upptäcker en invasiv art är det bra att få bort den så fort som möjligt. Men, när man gräver upp och transporterar bort invasiva arter är risken stor att de sprids och det är därför viktigt att det görs på rätt sätt.

Om du tar bort en invasiv art kan du:

  • vid små mängder av invasiva arter kan du lägga i en plastpåse som du försluter och slänger som hushållsavfall.
  • du kan lägga växtavfall från invasiva växter i en plastsäck med vatten så att de ruttnar.
  • om du stora mängder avfall från invasiva arter, packa det i plastsäckar som du försluter väl. Kolla med återvinningscentralen var du kan lämna dem för förbränning.

Sidan senast uppdaterad: