Handlingsplan för att stärka näringslivsklimatet

Bild på Hova samhälle tillsammans med dokumentet " Gullspång, bättre näringslivsklimat 2023-2026"

Gullspångs kommun har nu tagit initiativet att ta fram ett program och en konkret handlingsplan i syfte att få ett bättre näringslivsklimat i kommunen.

Planen kommer att förankras i kommunledningen, processas och beslutas politiskt och också förankras med det lokala näringslivet.

- Gullspångs kommun är en kommun där företagen och föreningarna är av stor vikt och det är betydelsefullt att vi tillsammans skapar Gullspångs framgång. Känslan hos många är att Gullspång är på gång, att mycket positivt har hänt och är på gång att hända, säger Mats Öman, kommundirektör.

Handlingsplanen kommer vara ett levande dokument som årligen ska utvärderas och uppdateras.

Sidan senast uppdaterad: