Eldningsförbud Gullspångs kommun

Efter rekommendation från Räddningstjänsten kommer det vara förbud mot eldning i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse i Gullspångs kommun från och med fredag 26 maj klockan 12:00.

Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning och annan bränning med fasta bränslen (ved, kol, gräs, grenar etcetera).

Förbudet omfattar inte grillning och matlagning vid iordningsställda platser utformade så att faran för antändning och spridning är låg.

Orsaken till förbudet är att brandrisken är hög och att det finns stor risk kommande dagar på grund av varmt och torrt väder. Den som bryter mot förbudet kan komma att dömas till böter.

Förbudet gäller fram tills kommunicerat beslut om upphävning.

Sidan senast uppdaterad: