Mobbning/Kränkande behandling

Ingen ska utsättas för kränkande behandling eller mobbning varken av vuxna eller andra barn och ungdomar. Ingen ska behöva må dåligt av att gå till skolan och vara rädd för att blir utsatt för kränkningar och hot.

Den som blir utsatt för kränkningar och mobbning kan bli rädd, ledsen, arg och känna sig ensam och utanför. Kanske är man rädd att det ska bli värre om man berättar för någon om det som händer, men det är aldrig den som blir utsatt som har gjort fel.

Det kan vara svårt att prata med någon vuxen om att man känner sig kränkt och mobbad. Det bästa är att berätta för någon så att du får hjälp att sätta stopp för kränkningarna. I skolan finns skolkurator och skolsköterska du kan prata med. Du kan också prata med din lärare eller någon annan vuxen du känner förtroende för.

Varje skola och enhet har en plan mot kränkande behandling där man beskriver vilka åtgärder som görs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever.

Skolornas och förskolornas planer finns på respektive skola/förskolas informationssida.

Sidan senast uppdaterad: