Gullspångs kommun Till startsidan Gullspångs kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Skolfrånvaro

Elev

Skolan ger dig som elev möjlighet att utvecklas tillsammans med andra, både i det gemensamma skolarbetet och med kompisarna.

En bra skolgång ska bidra till att stärka självkänslan och tilliten till din egen förmåga hos dig som elev. Att du som elev möter en skolmiljö som präglas av förtroendefulla relationer, delaktighet och meningsfullhet skapar trygghet och en god grund för lärande.

Om du som elev ofta är borta från skolan påverkar det din utveckling och dina framtida livsmöjligheter på ett negativt sätt. Skolfrånvaro kan bero på allt från morgontrötthet, problem med skolarbetet, mobbning, svårigheter i det sociala samspelet, till oro för en förälder som har problem.

Du eller dina föräldrar kan alltid vända er till din lärare, rektor, skolkurator och skolsköterska vid eventuella frågor. På sidan för elevhälsa, under relaterad information hittar du kontaktuppgifter till de som du kan kontakta för varje skola.

Förälder

Hur eleverna trivs i skolan kan hänga ihop med hur skolarbetet går. Därför behöver man som förälder hålla sig uppdaterad om hur det går i skolan och försöka stötta om det behövs.

Frånvaro från skolan är en signal om att allt inte står rätt till och ska alltid tas på allvar. Ta alltid kontakt med din skola om ditt barn/tonåring har svårigheter att gå till skolan. Se relaterad information.

Skola

Ogiltig frånvaro ska direkt meddelas rektor på skolan av berörd elevs mentor. Skollagen säger att varje barn har rätt att gå i skolan. Föräldrar och skola är skyldiga att se till så barnet är i skolan. Kommunen har en handlingsplan vid stor skolfrånvaro

Sidan senast uppdaterad: 2020-09-14

Relaterad information

Kontakt

Ingrid Gustafsson
Skolsköterska
Telefon: 0551-360 51
E-post: Ingrid Gustafsson

Ansvarig nämnd

Barn-, utbildning- och kulturnämnden

Länkar

Elevhälsaöppnas i nytt fönster
UMO om att inte trivas i skolanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Vårdguiden om skolfrånvarolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Hjälp till barn och ungaöppnas i nytt fönster