Anmälan och ändring

Barn som fyllt 1år som är folkbokförda i Gullspång kommun och har vårdnadshavare som är förvärvsarbetande, studerade, arbetssökande eller sjukskrivna och som inte har skulder till barn och utbildning har rätt till placering på förskola.

Vi rekommenderar att ni ansöker om plats minst 6 månader innan önskat placeringsdatum, placeringsdatum är första introduktionsdagen. Barnen placeras i turordning efter anmälans ankomst samt önskat placeringsdatum. Du kan välja mellan alla kommunens förskolor (Hova, Gullspång och Otterbäcken.) När ditt barn blir erbjuden en plats räknas kommunen som upptagningsområde. Om ditt barn har syskon som går på förskola försöker vi alltid placera på samma förskola.

Plats garanteras senast 4 månader efter anmält platsbehov. Strax innan och under semesterperioden samt under jullovet sker inga introduktioner.

Från och med hösten det år barnet fyller 6 år övergår ditt barns plats på förskola till fritidshem. Om inte behov av fritidshemsplats finns måste förskoleplatsen sägas upp, uppsägningstiden är 2 månader.

Anmälan om plats på förskola och fritidshem

Man ansöker om plats på förskola och fritidshem via vår e-tjänst, Förskola och fritidshem, anmälan om plats och inkomstuppgift . Inloggning sker med Mobilt BankID (Om du är familjehem, god man, har skyddad identitet eller du som saknar bank-ID, kontaktakta skoladministrationen via skoladmin@gullspang.se eller 0551-361 58 för att få blanketter hemskickade.)

Du får erbjudande om plats på förskola skickat via mail/sms med en länk till vår e-tjänst där ni kan tacka ja eller nej till platsen. När du tackat ja till platsen, kommer förskolan kontakta dig för att boka inskolningstider. Om ditt barn av någon anledning inte kan börja detta datum måste du kontakta förskolan. Avgift betalas från första dagen. Om du tackar nej till erbjudande om placering mister du din köplats och du får ansöka på nytt 4 månader innan behov av förskoleplats uppstår.

Ändra schema, inkomst, uppsägning med mera

För dig som redan har barn i förskola eller fritidshem finns en app att registrera schema, frånvaro eller ändra dina kontaktuppgifter. Appen heter Edlevo. mer information om appen finns till vänster under undermenyn Edlevo.
Schemaändringar måste lämnas in i god tid, (minst 14 dagar innan).

Dina inkomstuppgifter anmäler du i e-tjänsten under Självservice. De som inte anmäler inkomst får betala enligt högsta taxan. Inkomstuppgifterna behöver uppdateras varje 170:e dag (2ggr/år). Har din inkomst inte ändras sedan sist, anmäler du samma belopp och skickar in.
Uppgifterna du lämnar kommer att databehandlas i vårt verksamhetssystem för förskola och skola.

Förtur

Gullspångs kommun använder sig inte av förtur.


Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Emma Gunnarsson
Administratör
Telefon: 0551-361 58
E-post: Barnomsorg

Ansvarig nämnd

Barn-, utbildning- och kulturnämnden

Dokument


Självservice

Anmälan förskola och fritidshem Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Inkomstuppgifter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.