Hova förskola

Utemiljön på Hova förskola

Hova förskola består av sex avdelningar, Björnen och Älgen är avdelningar för barn 1-2 år, Haren har barn som är 2-4 år, Ekorren är avdelningen för barn 3-4 år. Hjorten som är belägen vid Regnbågsskolan är avdelningen för 5-åringarna.

Vi jobbar medvetet med att skapa inspirerande och kreativa lärmiljöer som inbjuder till lek och fantasi, där barnen kan mötas och utveckla sina kunskaper och förståelse för sin omvärld. Miljöerna är också föränderliga så att de kan anpassas för de barn som är i gruppen just nu.

Hova förskola ligger i nära anslutning till natursköna skogsområdet på Getryggen, vilket skapar goda förutsättningar för aktiviteter i skog och mark.
Vi lägger stort fokus på värdegrunden, hur vi är mot varandra, och hur vi bemöter varandra. Det är viktigt för oss att skapa trygghet för barnen och deras familjer.
Närheten mellan avdelningarna gör att vi har ett nära samarbete, detta bidrar till att barn och personal känner varandra väl.

Faktaruta

 Snabbfakta om förskolan

Antal avdelningar

5

Antal barn

ca 90

Öppettider

06.00-19.00


Mer om oss

Språkutveckling är ett av förskolans viktiga uppdrag. Både skolan och förskolan skall under några år fokusera på språklig medvetenhet. Förskolan har startat ett projekt som heter ”läslyftet i förskolan”. Det är en fortbildningssatsning från skolverket. Pedagogerna på förskolan kommer under året att få handledning i "lärande undervisningsmiljöer"

När vi startar upp arbetet efter sommar och jul, börjar vi med en observationsperiod. Vi vill se vad som intresserar och är aktuellt för barngruppen just då. Utifrån detta planerar vi sedan vår verksamhet.

 

Föräldrasamverkan

Föräldrarna är de viktigaste resurserna för barnens hälsa och utveckling. Därför är dialogen och det dagliga mötet med föräldrarna en förutsättning för att vi ska kunna ge barnen det de behöver här på förskolan. Genom lyhördhet vill vi bygga upp förtroende och tillit mellan föräldrar och personal

Föräldraråd

I föräldrarådet finns två föräldrar från varje avdelning representerade. Representanterna utses i samband med föräldramötet i september. Förutom föräldrar ingår även rektor och personal från förskolan. Föräldrarådet träffas två gånger per termin, man tar upp frågor som berör förskolan och dess verksamhet.

 

Särskilt stöd

För att möta barns speciella behov har förskolan tillgång till olika former av verksamhetsstöd. Det kan vara handledning av specialpedagog. De specialpedagogiska insatserna kan även innefatta stöd till barns språkutveckling. Samarbete finns även med BVC-sköterska, BVC-psykolog och familjecentrum.

Du hittar oss här

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Rebecka Elliot
Rektor
Telefon: 0506-361 77
E-post: Rebecka Elliot

Telefon: Älgen
0506-360 64
Telefon: Björnen
0506-360 33
Telefon: Haren
0506-363 09
Telefon: Ekorren
0506-361 83
Telefon: Hjorten
0506-361 82

Besöksadress
Väderkvarnsvägen 4
548 31  Hova

Postadress
Gullspångs kommun
Hova förskola
Box 100
542 21 MARIESTAD

Ansvarig nämnd

Barn-, utbildning- och kulturnämnden

Dokument


Förväntansdokument 2 Pdf, 179.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Länkar

Läroplan för förskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.