Otterbäckens förskola

Exteriören på förskolan Näckrosen

Otterbäckens förskola i Otterbäcken är belägen mellan skogen och Vänern med närhet till badplatsen barfoten, bandyplanen och småbåtshamnen. På förskolan samarbetar man med fritidshemmet Snäckan morgon och eftermiddag.

Vi är en "skola för hållbar utveckling" vilket är en utmärkelse för skolor och förskolor som jobbar aktivt för en hållbar utveckling när det gäller miljö-,  sociala- och ekonomiska frågor. Vi lägger stort fokus på de sociala frågorna som handlar om värdegrund, hur vi är mot varandra, och hur vi bemöter varandra. Det är viktigt för oss att skapa trygghet för barnen och deras familjer.

Faktaruta

 Snabbfakta om förskolan

Antal avdelningar

2 Näckroen, Musslan

Antal barn

cirka 25

Öppettider

06.00-19.00


Mer om oss

Barnen i åldern 1-5 år delas in i två grupper:

Näckrosorna

1-2- åringarna. På Näckrosen finns ett språk- och matematikrum, sinnesrum, vilorum, en läshörna, ateljé, vattenrum, en stor leksal med bland annat rutschkana och möjlighet för bygglek.  

Musslorna

3-5 åringarna. Vi håller till i en stor sal med små rum i rummet. Det finns en stor filmduk och medieanläggning så vi kan se på "bio". En scen där barnen kan uppträda.

Måndag till fredag har vi samling med fruktstund. Alla dagar har vi sagovila efter maten då en pedagog läser en bok.

 

Föräldrasamverkan

Varje läsår inleds med ett stort föräldramöte där samtliga föräldrar inbjuds att delta. Utvecklingssamtal hålls en gång per termin. Föräldrarna bjuds in till förskolan även vid andra tillfällen.

Otterbäckens förskola och Gullspångs förskola har ett gemensamt föräldraråd som träffas cirka fyra gånger per läsår. Föräldrarådet verkar för en trygg och trivsam förskolemiljö, samt är ett forum för delaktighet och inflytande för föräldrarna.

 

Särskilt stöd

För att möta barns speciella behov har förskolan tillgång till olika former av verksamhetsstöd. Det kan vara handledning av specialpedagog. De specialpedagogiska insatserna kan även innefatta stöd till barns språkutveckling. Samarbete finns även med BVC-sköterska, BVC-psykolog och Familjecentralen/Familjecentrum.

Alla barn behöver olika mycket hjälp  för att må bra och utvecklas. Om du tycker att ditt barn behöver extra hjälp kan du kontakta förskolechefen på ditt barns förskola.

Du hittar oss här

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Sara Blees
tf Rektor
Telefon: 0551-361 71
E-post: Sara Blees

Förskola: 0551-361 60
Fritidshem: 0551-361 80

Besöksadress
Allmänna vägen 103
547 72  Otterbäcken

Postadress
Gullspångs kommun
Otterbäckens förskola
Box 100
542 21 MARIESTAD

Ansvarig nämnd

Barn-, utbildning- och kulturnämnden

Länkar

Läroplan för förskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.