Villkor och avgifter

Vem har rätt till plats?

Barn 1-5 år till vårdnadshavare som är förvärvsarbetande, studerade, arbetssökande eller är sjukskrivna har rätt till placering på förskola.

Köordning och förtur

Vi garanterar plats på någon av våra förskolor inom fyra månader från det att ansökan om plats kommit in till oss.

Vad kostar en plats?

Avgiften är baserad på hushållets gemensamma bruttoinkomst. Den betalas varje månad och inget undantag görs för semester eller sjukdom. Därför är det viktigt att inkomsten som finns registrerad hos är är aktuell. Vi granskar inkomstuppgifterna i efterhand med skatteverkets uppgifter. De hushåll som har betalat för lite blir efterdebiterade, medans de hushåll som har betalat för mycket får tillbaka pengar. Avdrag för Allmän förskola (3-5 åringar) görs med 30 % under hela kalenderåret. Avdraget gäller från och med 1 september det år barnet fyller 3 år.
Inkomsttaket är 52 410 kronor före skatt. Taxan är indexerad och ser ut så här:


Taxa 1, barn 1-3 år

Taxa 2, barn 3-5 år

Taxa 3, fritids


Avgiftstak

Dock högst

Avg.tak

Högst

Avg.tak

Högst

Barn 1

3%

1572kr

2.1%

1100kr

2%

1048kr

Barn 2

2%

1048kr

1.4%

734kr

1%

524kr

Barn 3

1%

524kr

0.7%

367kr

1%

524kr

Barn 4-

Ingen avgift

Ingen avgift

Ingen avgift

 

Endast tre barn debiteras.

Det yngsta barnet är alltid barn 1.

Familjeförändringar

Avgiften baseras på hushållets gemensamma bruttoinkomst. Det är därför viktigt att ni anmäler om det sker förändringar i hushållet som påverkar avgiften. Vid separation finns det möjlighet till delad faktura.

Uppsägning

Kommunen tillämpar 2 månaders uppsägningstid. Inget undantag görs även om barnet inte utnyttjar platsen under uppsägningstiden.

Skulder

Vårdnadshavare till barn som står i kö till plats på förskola/fritids och som har en obetald skuld kan inte erbjudas plats förens hela skulden är betald. Detta gäller även fakturor som gått vidare till inkasso och/eller Kronofogden.

När en ny anmälan om plats på förskola/fritidshem inkommer ska vårdnadshavares skulder till Barn- och Utbildningsnämnden kontrolleras. Om det finns en skuld kommer skoladministratör skicka hem brev till vårdnadshavare där ovanstående information framgår samt hur den ska betalas.

Om jag inte betalar förskole/fritidshemsavgiftsfakturan i tid, blir mitt barn avstängt då?

Ja, om man inte betalar sin förskole/fritidshemsavgiftsfakturan mister barnet sin plats. (Har man delad plats så får den andra kontraktsinnehavaren fortfarande ha barnet på förskola/fritids på sina veckor.)

Om förskole/fritidshemsfakturan inte betalas inom angiven tid skickas ärendet till Inkasso efter en påminnelse. Observera att kommunen gör inga avbetalningsplaner.

Förnyad placering kommer att ske först när skulderna är helt betalda. Platsen öppnas igen måndagen i nästkommande vecka för fritidshemsbarn förutsatt att hela skulden är betald. Detta gäller även nya fakturor.

När det gäller barn i förskola är garantitiden för att erhålla plats 4 månader. Tiden kan påverkas av om barnet behöver skolas in på nytt igen samt hur många inskolningar förskolan har just då.

Tillkommer det avgifter vid en avbetalningsplan som görs av Inkasso? Ja, det tillkommer sedvanliga räntor och uppläggningskostnader.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Emma Gunnarsson
Administratör
Telefon: 0551-361 58
E-post: Barnomsorg

Ansvarig nämnd

Barn-, utbildning- och kulturnämnden

Dokument

Maxtaxa för förskola och fritidshem  Pdf, 47.1 kB, öppnas i nytt fönster.