Villkor och avgifter

Vem har rätt till plats?

Barn 1-5 år till vårdnadshavare som är förvärvsarbetande, studerade, arbetssökande eller är sjukskrivna har rätt till placering på förskola.

Köordning och förtur

Vi garanterar plats på någon av våra förskolor inom fyra månader från det att ansökan om plats kommit in till oss.

Vad kostar en plats?

Avgiften är baserad på hushållets gemensamma bruttoinkomst. Den betalas varje månad och inget undantag görs för semester eller sjukdom. Därför är det viktigt att inkomsten som finns registrerad hos är är aktuell. Vi granskar inkomstuppgifterna i efterhand med skatteverkets uppgifter. De hushåll som har betalat för lite blir efterdebiterade, medans de hushåll som har betalat för mycket får tillbaka pengar. Avdrag för Allmän förskola (3-5 åringar) görs med 30 % under hela kalenderåret. Avdraget gäller från och med 1 september det år barnet fyller 3 år.
Inkomsttaket är 46100 kronor före skatt. Taxan är indexerad och ser ut så här:

Barn 1: 3 procent av inkomsten-högst 1572 kronor per månad
Barn 2: 2 procent av inkomsten-högst 1048 kronor per månad
Barn 3: 1 procent av inkomsten-högst 524 kronor per månad
Endast tre barn debiteras.

Det yngsta barnet är alltid barn 1

Familjeförändringar

Avgiften baseras på hushållets gemensamma bruttoinkomst. Det är därför viktigt att ni anmäler om det sker förändringar i hushållet som påverkar avgiften. Vid separation finns det möjlighet till delad faktura.

Uppsägning

Kommunen tillämpar 2 månaders uppsägningstid. Inget undantag görs även om barnet inte utnyttjar platsen under uppsägningstiden.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Suzanne Westanmo
Administratör
Telefon: 0551-361 58
E-post: Barnomsorg

Ansvarig nämnd

Barn-, utbildning- och kulturnämnden

Dokument

Maxtaxa för förskola och fritidshem  Pdf, 47.1 kB, öppnas i nytt fönster.