Kvalitet och inflytande

Skolinspektionen har ansvar för tillsyn över förskola, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning. Det innebär att skolinspektionen kontrollerar att kommunen följer de lagar och andra bestämmelser som gäller för verksamheterna.