Modersmål

Modersmål i förskolan

Förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att både utveckla det svenska språket och sitt modersmål. Modersmålsstödet är inte undervisning utan ett språkligt stöd som integreras i den dagliga förskoleverksamheten.

Modersmål i grundskolan

Alla elever som talar ett annat språk än svenska hemma kan få modersmålsundervisning. Eleven ska ha grundläggande kunskaper i modersmålet. Det ska talas dagligen i hemmet och vara ett levande språk, det vill säga att eleven redan ska kunna tala sitt modersmål.

Ansökan

Ansökan om modersmålsundervisning ska lämnas till rektor senast sista maj och senast sista november för undervisning nästkommande termin. Läs mer om ansökan under dokument här på sidan.