Avgifter och anmälan

Från och med 2021-01-01 är det nedan avgifter som gäller.

För nybörjare är kostnaden 500 kronor per termin under första läsåret som eleven deltar.

Vid fortsatt spelning gäller följande:

  • Individuell undervisning 20 min/vecka 750 kronor/termin
  • Gruppundervisning 30/min vecka 500 kronor/termin
  • Högsta avgift per familj 1250 kronor

Ett begränsat antal instrument finns till uthyrning för:190 kronor/termin

Avgifter vid avbruten musikundervisning:
Närvaro 1-3 gånger, 60 kronor per tillfälle.
Närvaro 4 gånger eller mer, full terminsavgift.

Det är inte säkert att alla kan beredas plats på sina val. Vi vill också göra er uppmärksam på att undervisningen ligger på ordinarie skoltid, vilket innebär att lektioner faller bort vid lov och studiedagar. Dessa musiklektioner går inte att ta igen. Det är också viktigt att eleven själv tar ansvar för att läsa igen förlorad tid i den ordinarie undervisningen.

Den som varit med föregående läsår har förtur, likaså den som har instrument hemma.

Noter och text medtages till lektionen.

Anmälan till musikskolan

I formuläret här nedan kan du anmäla dig till den kommunala musikskolan.

Anmälan till kommunal musikskola

Välj nivå * (obligatorisk)


Önskar i första hand


Här väljer du ditt förstahandsval
Här väljer du ditt förstahandsvalHär väljer du ditt andrahandsval
Här väljer du ditt andrahandsvalÖnskar du hyra instrument?
Önskar du hyra instrument?


Behandling av personuppgifter * (obligatorisk)

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Sofia Ferm
Rektor Gullstensskolan 7-9
Telefon: 0551-360 36
E-post: Sofia Ferm

Ulrik Ehn
Musiklärare
Telefon: 0739-48 45 04
E-post: Ulrik Ehn

Jonas Tropp
Musiklärare
E-post: Jonas Tropp

Ansvarig nämnd

Barn-, utbildning- och kulturnämnden