Olycksfalls- och reseförsäkring

Här hittar du information om olycksfalls- och reseförsäkring för barn, ungdomar och andra grupper i kommunen.

Olycksfallsförsäkring

Kommunen har en kollektiv olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom Gullspångs kommuns verksamhetsområde med försäkringsbolaget Svedea. Har du frågor angående försäkringen kan du kontakta Svedea. All skadeanmälan görs till Svedea.

Tjänstereseförsäkring

Kommunen har en tjänstereseförsäkring via försäkringsbolaget Gouda. Samtliga anställda, förtroendevalda, elever och praktikanter samt personer utsedda av kommunen att delta under tjänsteresa täcks av försäkringen. Skadeanmälan görs till Gouda.

Kommunens försäkringsnummer är 4806840 (ska fyllas i på skadeanmälan).