Vuxenutbildning

Exteriören på Lärcentrum i Otterbäcken

Vuxenutbildningen i Gullspångs kommun ingår i VISA (Verksamhet för integration, studier och arbete)


Gullspångs kommunala Lärcentrum finns i Otterbäcken och erbjuder följande utbildningar:

 • SFI (svenska för invandrare) - kontinuerlig antagning.
  Du har rätt att studera SFI från och med 1 juli det år som du fyller 16 år och inte har grundkunskaper i svenska. Du måste vara folkbokförd i kommunen.
 • Grundläggande vuxenutbildning (svenska, svenska som andraspråk, engelska, och matematik, kontnuerlig antagning).
 • De gymnasiala kurserna; engelska 5,6 och 7, SVE/ SVA 1,2 och 3 erbjuds som närdistans via Lärcentrum, kontinuerlig antagning.
 • Gymnasiala utbildningar kan erbjudas via vuxenutbildningen i Skaraborg.
 • Hermods, distans utbildningar, kontinuerlig antagning.

Kommunal vuxenutbildning har alla rätt till från och med det år som du fyller 20 år och saknar de kunskaper som motsvarar grundskolan, gymnasieexamen, eller behöver läsa kuser för särskild behörighet för högre studier..

Inom Komvux så räknas studieomfattning enligt följande; en kurs som är 100 poäng tar 5 veckor om man läser på heltid, 20 poäng per vecka, halvid tar en kurs på 100 poäng 10 veckor att slutföra.

Lärcentrum erbjuder inskrivna elever i alla kurser möjlighet till extra studietid tillsammans med lärarna på onssdagar mellan klockan 16.00 - 19.00.

Det finns också möjlighet att kombinera arbete och studier. Vi tillgodoser individuella studiebehov i möjligaste mån. Kkurserna är kostnadsfria men du får själv betala för kursmaterialet/ litteratur..

Eleverna måste själva skicka in sina betyg som är utfärdade av vuxenutbildningen till ex antagning.se. Vuxenutbildningen skickar med andra ord inte in elevbetygen.Det är den studerandes eget ansvar att själv skicka sina betyg till respektive utbildningsanordnare.

Vuxenutbildningen samarbetar med:

 • DUA/ Duna (delegation för unga och nyanlända till arbete) i samarbete med Af
 • Växtkraft, STEG, Mentorskap, mm
 • PRE-REAB ( personer som av olika skäl står långt från arbetsmarknaden)
 • IM- Språkintroduktion
 • KAA, det kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar mellan 16-20 år som inte går i gymnasieskolan

Välkomna till oss på Lärcentrum i Otterbäcken.