Gullspångs kommun Till startsidan Gullspångs kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Trädgårdsavfall

Eldning av kvistar

Att elda trädgårdsavfall är förknippat med restriktioner. Ta noggrant reda på vad som gäller för din fastighet innan du börjar elda.

Eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom områden med detaljplan är endast tillåten under bestämda tider på året eller så att det inte blir problem för omgivningen. Kontakta miljö och bygg och fråga vad som gäller för din fastighet. Det regleras i lokala föreskrifter.

När du eldar trädgårdsavfall är det under förutsättning att det är torrt och att olägenheter för människors hälsa inte  uppstår. Eldning är aldrig tillåtet i strid mot gällande brandskyddsföreskrifter.

Du får inte elda:

  • plast
  • sopor och avfall
  • impregnerat eller målat virke
  • plywoodplattor

Sidan senast uppdaterad: 2020-02-07

Relaterad information

Kontakt

Verksamhet miljö och bygg
Expeditionen
Telefon: 0501-75 60 05
E-post: Miljö och bygg infobrevlåda

Besöksadress
Stadshuset, Kyrkogatan 2, Mariestad

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden

Dokument

Backyard BurningPDF