Marklov

Marklov behövs inom område med detaljplan för att fylla ut eller schakta så att det avsevärt ändrar tomtens höjdläge. Du får påbörja ditt arbete när marklovet är beviljat och du har fått ett startbesked.

Marklov behövs för markarbeten som avsevärt ändrar markens höjdläge inom områden med detaljplan. Normalt ligger gränsen för lovpliktiga höjdförändringar vid plus/minus 0,5 meter. Om du samtidigt skall bygga något behövs inget separat marklov utan markförändringarna hanteras parallellt med bygglovet.

Det kan också behövas marklov för trädfällning eller skogsplantering inom detaljplanerat område. Motsvarande krav kan gälla inom område med områdesbestämmelser.

Skälen till att marklov behövs är framför allt att omgivningen kan påverkas av att höjdläget på marken förändras.

Handlingar som behövs vid en ansökan om marklov är:

  • Ansökan om marklov
  • Situationsplan
  • Kontrollplan

Sök marklov

Vill du söka marklov eller bara veta mer om vad du kan göra eller inte får göra och hur processen går till, gå in på e-tjänsten Mitt bygge. Där finns all information du behöver. Länken hittar du här nedan. Du kan även söka marklov via utskrivbar blankett som du då skickar in till oss via post. Den hittar du på länk under Relaterad information här på sidan

E-tjänst

Sök marklov i e-tjänsten MItt bygge Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I mitt bygge kan du, förutom att söka marklov, även få information om processen och exempel på hur dokument som ska bifogas ansökan ska se ut.

Husstomme

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Verksamhet miljö och bygg
E-post: Miljö och bygg infobrevlåda

Expeditionen

Telefon: 0501-75 60 05

Telefontider

Handläggare på byggavdelningen
måndag-fredag 10.00-12.00
Telefon: 0501-75 60 10

Drop in
Torsdagar 14.00-16.30
Kommunhuset, Kyrkogatan 2, Mariestad

Övriga besökstider

Ring och boka tid

Besöksadress
Stadshuset, Kyrkogatan 2, Mariestad

Postadress
Verksamhet miljö och bygg
Stadshuset, Kyrkogatan 2
542 86 Mariestad

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden

Dokument

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Självservice - länkar till våra e-tjänster

E-tjänst till bygga, ändra, riva Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Blanketter för utskrift vid ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.