Digitala karttjänster

Här kan du använda våra digitala karttjänster för att titta på information om pågående och kommande projekt samt hämta hem en karta över din tomt. Om du behöver hjälp för att använda våra digitala karttjänster, hittar du våra kontaktuppgifter under Relaterad information.

Tomtkartan

Med tomtkartan kan du hämta hem ett utdrag från kommunens baskarta över din fastighet. Detta utdrag kan vara ett underlag vid enklare bygglovsärenden. Fastighetsgränser och övriga detaljer i kartan kan ha varierande kvalitet. Informationen är därför inte juridiskt bindande.

Om du har några frågor om din fastighet, kontaktar du Mät- och geodataenheten eller Lantmäteriet.

Använd karttjänsten här: Tomtkartan Länk till annan webbplats.

Pågående projekt

För att du som kommuninvånare lättare ska kunna få en översikt över arbeten som pågår och kommer utföras i kommunen har vi tagit fram en digital karttjänst. Kartan visar pågående och kommande arbeten på gata, vatten och avlopp samt fastigheter som utförs av kommunen i Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommun.

Används karttjänsten här: Pågående projekt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Linnea Åman Dahlquist
GIS-ingenjör
Telefon: 0501-75 62 06
E-post: karta@mariestad.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen