Kartor och mättjänster

Mätning nybyggnadskarta Bild: Most photos
  • Kommunens mät- och geodataverksamhet erbjuder mätningstjänster för byggherrar såsom utstakning och lägeskontroll.

  • Hos oss beställer du nybyggnadskarta och utdrag från kommunens baskarta.

  • Vi ansvarar för adresser i kommunen och kan hjälpa dig att ta reda på vilken adress du har eller få en korrekt adress.

  • Hos oss lämnar du in uppgifter till lägenhetsregistret.

  • Har du enklare fastighetsrelaterade frågor kan du vända dig till oss, vi har tillgång till Lantmäterimyndighetens fastighetsregister.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Mät- och geodataenheten
Telefon: 0501-75 50 00
E-post: karta@mariestad.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen