Digitala karttjänster

Här kan du använda våra digitala karttjänster för att titta på information om pågående och kommande projekt samt hämta hem en karta över din tomt. Om du behöver hjälp för att använda våra digitala karttjänster, hittar du våra kontaktuppgifter under Relaterad information.

Tomtkartan

Med tomtkartan kan du hämta hem ett utdrag från kommunens baskarta över din fastighet. Detta utdrag kan vara ett underlag vid enklare bygglovsärenden. Fastighetsgränser och övriga detaljer i kartan kan ha varierande kvalitet. Informationen är därför inte juridiskt bindande.

Om du har några frågor om din fastighet, kontaktar du Mät- och geodataenheten eller Lantmäteriet.

Använd karttjänsten här: Tomtkartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Pågående projekt

Kartan visar pågående och kommande arbeten på gata, vatten och avlopp samt fastigheter som utförs av kommunen i Mariestad, Töreboda och Gullspång.

Används karttjänsten här: Pågående projekt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Parkeringskarta

Parkeringskartan visar lokala trafikföreskrifter och parkering längre än tre timmar i kommunerna Mariestad, Töreboda och Gullspång. Här kan du även hitta ställplatser för husbil.

Använd karttjänsten här: Parkeringskarta Länk till annan webbplats.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Mät- och geodataenheten
Telefon: 0501-75 50 00
E-post: karta@mariestad.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen