Stadsplanering

Kommunens fysiska planering, markanvändningen, är en del av kommunstyrelseförvaltningen. Arbetet sker bland annat genom upprättande av översiktsplan med fördjupningar och tillägg, planprogram, detaljplaner och områdesbestämmelser. I undersidorna till stadsplanering kan ni läsa mer om dessa.