Gällande detaljplaner

Kontakt

Detaljplaner antagna från och med 2015 finns publicerade på sidan Nyligen antagna detaljplaner. Gullspångs kommuns övriga detaljplaner finns att få tillgång till på kommunledningskontoret, Torggatan 19, Hova.

Vid frågor, kontakta oss gärna via telefon eller skicka e-post. Kontaktuppgifter finns under Relaterad information här på sidan.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Planenheten
Telefon: 0501-75 50 00
E-post: Gullspångs kommun

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen