LIS plan

LIS-planens syfte är att lokalisera och avgränsa attraktiva och strategiskt intressanta områden i strandnära lägen för att främja utvecklingen av en levande landsbygd. 

Gullspångs kommun har upprättat ett tematiskt tillägg till översiktsplanen, landsbygdsutveckling i strandnära lägen, förkortat LIS.