Översiktsplan Vision 2020

Gullspångs kommun antog en ny översiktsplan under 2011. En översiktsplan är en plan som visar hur kommunen i stora drag tänker sig utvecklingen av bebyggelse och användning av mark- och vattenområden. Översiktsplanen är inte bindande, utan visar kommunens intentioner.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Planenheten
Telefon: 0501-75 50 00
E-post: Gullspångs kommun

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Dokument

Översiktsplan Vision 2020 Pdf, 46.4 MB, öppnas i nytt fönster.
Kapitel 1 - 3 Pdf, 11.3 MB.
Kapitel 4 - 6 Pdf, 6.5 MB, öppnas i nytt fönster.
Kapitel 7 Pdf, 7.7 MB, öppnas i nytt fönster.
Kapitel 8 - 9 Pdf, 7.2 MB, öppnas i nytt fönster.
Kapitel 10 - 13 Pdf, 6.4 MB, öppnas i nytt fönster.
kapitel 14 - 18 Pdf, 8 MB, öppnas i nytt fönster.
Plankarta Pdf, 4.1 MB, öppnas i nytt fönster.
Utställningsutlåtande Pdf, 311.2 kB, öppnas i nytt fönster.