Ansluta sig till kommunalt vatten och avlopp

Såhär ansluter du dig

För dig som har en fastighet inom ett område där kommunen har ansvaret för vatten- och avloppsförsörjningen är följande punkter en kortfattad beskrivning av hur det går till att ansluta sig:

  1. Börja med att lämna in en anmälan om att du vill ansluta din fastighet. Använd blanketten under Relaterad information.
  2. Kommunens personal kontaktar dig för att samråda om var anslutningspunkten ska ligga. Du får även ett kostnadsunderlag för anläggningsavgiften skickad till dig.
  3. När kommunens ledning är lagd får du en karta med anslutningspunktens läge skickad till dig. Du får också en faktura på anläggningsavgiften.
  4. Du får nu lägga ner dina ledningar och ansluta dig till kommunens ledningar. Innan schaktgropen läggs igen ska kommunens personal komma ut och kontrollera anslutningarna. De tar också ett vattenprov och när analysen visar att dricksvattnet är godkänt kan du börja använda det.

Vad kostar det?

Kostnadsexemplen nedan är beräknade utifrån Gullspångs kommuns VA-taxa som gäller från och med den 1 januari 2017. Exemplen inkluderar moms och gäller en normalvilla (enbostadshus, våningsyta 150 kvadratmeter, tomtyta 800 kvadratmeter, vattenförbrukning 150 kubikmeter per år), som är ansluten till vatten, spill- och dagvatten. Till anläggningsavgiften tillkommer kostnad för dricksvattenprov (cirka 600 kronor).

Kostnadsexempel

Anläggningsavgift för att ansluta en normalvilla

183 450 kronor

Brukningsavgift för en normalvilla

8 481 kronor per år

Kostnad för ett glas vatten

1 öre