Källaröversvämning

Översvämning i huset kan innebära stort besvär och en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättningen du eventuellt kan få ut från ditt försäkringsbolag eller från kommunen uppväger som oftast inte de bekymmer och skador du drabbas av.

Tips och råd för att förebygga källaröversvämning

Kommunens VA-avdelning lägger ned mycket arbete på att successivt förbättra avloppsnätet. Det går dock aldrig att helt eliminera riskerna för källaröversvämning. Som fastighetsägare finns det saker att göra för att minska risken för att ditt hus ska drabbas. Under Relaterad information finner du broschyren Källaröversvämning.

Broschyren innehåller information om de vanligaste orsakerna till källaröversvämning, exempel på åtgärder för att öka skyddet mot översvämning i din fastighet samt råd om hur du som drabbad bör agera om olyckan är framme. 

Tänk på att anpassa användningen av källaren efter aktuellt översvämningsskydd. Undvik alltför påkostad inredning och värdefull utrustning i källaren. Förvara inte fuktkänsliga föremål i källaren.     

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Medborgarkontoret
Telefon: 0501-75 61 00
E-post: Medborgarkontorets infobrevlåda

Besöksadress
Stadshuset, Kyrkogatan 2, Mariestad

Ansvarig nämnd

Tekniska nämnden

Självservice - länk till våra e-tjänster och blanketter

Ersättning för skada vid översvämning eller annan händelse, ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt, felanmälan, synpunkter Öppnas i nytt fönster.

Dokument

Källaröversvämning Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.