Företag och tillväxt

Huvudnyheter

Coronavirus företag och näringsliv

Samverkansprojekt inom Bioenergi

Gullspångs kommun är projektägare till: Fördjupad förstudie Investeringskoncept med affärsmöjligheter för en Bioenergianläggning i Otterbäcken. Läs mer om projektet här!

Hitta snabbt