Företag och tillväxt

Huvudnyheter

Coronavirus företag och näringsliv

Starta och utveckla företag

Har du en affärsidé? Driver du ett redan ett företag som du vill utveckla? Vill du starta eget företag? Vi hjälper dig gärna med kontakter eller agerar som ett bollplank.

Coronavirus företag och näringsliv

Lokaler och mark

Är du intresserad av lediga lokaler och ledig mark? Läs mer om vad som för tillfället är tillgängligt.

Coronavirus företag och näringsliv

Nätverk och möten

I Gullspångs kommun och i regionen omkring finns en hel del nätverk som underlättar för dig och ditt företag att knyta kontakter och få hjälp kring företaget utveckling.

Coronavirus företag och näringsliv

Näringslivsutveckling

På våra sidor för företag och näringsliv här på hemsidan kan du läsa mer om kommunens arbete för att främja utvecklingen av det lokala näringslivet och olika projekt som pågår.

Coronavirus företag och näringsliv

Nätverk inom olika branscher/ inriktningar

Syftet med nätverken är att öka samverkan, dela kunskap och utbyta erfarenheter. Tillsammans kan vi identifiera resurser, behov och hinder för att driva förändring och utveckling.

Coronavirus företag och näringsliv

Samverkansprojekt inom Bioenergi

Gullspångs kommun är projektägare till: Fördjupad förstudie Investeringskoncept med affärsmöjligheter för en Bioenergianläggning i Otterbäcken. Läs mer om projektet här!

Nyheter

  • Nätverk inom olika branscher/ inriktningar

    Syftet med nätverken är att öka samverkan, dela kunskap och utbyta erfarenheter. Tillsammans kan vi identifiera resurser, behov och hinder för att driva förändring och utveckling.