Bredbandsutbyggnad

Riksdagen har satt upp ett mål som säger att år 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. År 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet. År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband.

Gullspångs kommun har tillsammans med Västra Götalands regionen satsat medel för att bygga ett så kallat stamnät på landsbygden. Satsningen har gynnat kommunens fiberföreningar och därmed kommer Gullspångs kommun att nå riksdagens mål. Gullspång är med detta ganska unikt då samtliga kommunens innevånare erbjudits fiber. Bra kommunikationer är en förutsättning för en levande landsbygd. Bredband har bara på några år blivit en förutsättning för att de flesta företag ska kunna verka från en viss geografisk plats.

Gullspångs fibernät ekonomisk förening (GFEF)

Föreningens syfte är att vara en sammanhållande paraplyförening för fiberföreningarna i Gullspångs kommun. Föreningen består idag av sju ledamöter där kommunen representeras av två ledamöter och de resterande fem representeras av de fiberföreningar som finns i kommunen. På GFEF:s hemsida finns mer information samt länkar till de olika föreningarnas hemsidor. De fiberföreningar som finns är:

  • Bredbandsförening Skagern - Unden Ekonomisk förening (BFSU)
  • Thasse ekonomisk förening
  • Bredbandsutbyggnad i Bråta med omnejd
  • Amnehärad fiber ekonomisk förening
  • Södra Råda Fiberförening
  • Otterbäckens fiber ekonomisk förening

Utbyggnad i tätorter

I kommunens tätorter Gullspång, Hova och Skagersvik har utbyggnaden till hushåll skett via öppna stadsnätet Openbit (Öppna stadsnätet). På deras hemsida Öppna stadsnätet kan man anmäla sitt intresse för anslutning via fiber. Länk till deras hemsida finns under länkar här på sidan.

Sidan senast uppdaterad: