Kontakt företag och näringsliv

Nedan finner du kontaktuppgifter till olika roller och föreningar som är kopplat till företagande och näringsliv:

Gullspångs kommun

Samhälls-och näringslivsutvecklare
Katariina Ikonen
Telefon växel: 0506-362 95
E-post: Katariina Ikonen
Här kan du anmäla dig till vårt nyhetsbrev

LRF kommungrupp

LRF kommungrupp i arbetar för att skapa goda villkor för människor och företag inom de gröna näringarna och på landsbygden.
Bo Hagström, ordförande
Telefon: 0705-81 77 31
E-post: Bo Hagström

Näringslivsråd

Näringslivsrådet ska vara en naturlig koppling mellan Gullspångs kommun och det lokala näringslivet för att stärka näringslivsutvecklingen i hela kommunen. Näringslivsrådet ska även ses som en möjlighet för kommunen att stämma av frågor som berör eller påverkar näringslivet och rådet kan också bli en viktig remissinstans.
Kontakt:
Samhälls-och näringslivsutvecklare
Katariina Ikonen
Telefon växel: 0506-362 95
E-post: Katariina Ikonen