Kvalitetsredovisning företag och näringsliv

Näringslivsranking

Svenskt näringsliv genomför varje år en stor enkätundersökning där fokus ligger på det lokala näringslivsklimatet. Varje år lämnar ungefär 60 000 företagare i Sverige sina synpunkter på attityderna till företagande, kommunens service eller tillämpningen av lagar och regler i den kommun där de verkar.

En kommun kan inte påverka vilka lagar som stiftas internationellt eller nationellt, de kan inte påverka den enskilda företagarens beslut om att exportera eller importera. Men vissa av företagens beslut om att växa, anställa eller investera kan kommunen påverka genom tillstånd och tillsyn, bra bemötande och en tillförlitlig och snabb ärendehantering.

Vill du fördjupa dig i rankingen? Se länken till undersökningen under länkar här på sidan.