Nätverk och möten

I Gullspångs kommun och i regionen omkring finns flera nätverk som underlättar för dig och ditt företag att knyta kontakter och få hjälp kring företaget utveckling.

Nästa näringslivsträff är den 16 november 2023 klockan 17-19 i Hova kommunhus.

På Facebooksidan Gullspångs kommun - Näringsliv uppdaterar vi kontunerligt med information som rör dig som företagare. Sidan hittar du under länkar.