Regler för berörda verksamheter under nya covid-19-lagen (pandemilagen)

Covid-19-lagen (den så kallade pandemilagen) ställer nya krav på vissa verksamheter. För att underlätta för alla att följa den nya lagen har Länsstyrelsen sammanställt information om vad som gäller.

Sidan senast uppdaterad: