Nätverk för företagare

Samverkan

I Gullspångs kommun och i regionen omkring finns en hel del nätverk som underlättar för dig och ditt företag att knyta kontakter och få hjälp kring företaget utveckling. På denna sida hittar du tips på olika nätverk som kan stärka dig.

Näringslivsråd

Näringslivsrådet ska vara ett rådgivande organ till kommunen där ledorden är samverkan och dialog och fokus på lösningar och framtiden.
Syftet med näringslivsrådet ska vara att främja en långsiktig och hållbar utveckling av det lokala näringslivet för att skapa tillväxt. Näringslivsrådet i Gullspångs kommun ska vara en arena för samtal mellan kommunens politiska ledning, tjänstemän och företrädare för det samlade näringslivet.
Näringslivsrådet ska skapa en god dialog och vara ett forum där angelägna frågor kan lyftas för ett framgångsrikt och växande näringsliv. Det är ett sätt för kommunen att ta del av företagarnas perspektiv och ett sätt att stärka och bibehålla kommunens dialog med näringslivet. Samt att genom nätverk stärka dialogen mellan företagen i kommunen.

Rådet utses av kommunstyrelsen och sammanträder fyra gånger per år. Du kan läsa mer om näringslivsrådet under dokument här på sidan. 

Köpmannaföreningar i kommunen:

Köpmännen i kommunen samverkar kring utvecklingsfrågor som rör handeln samt samordnar marknadsdagar och andra aktiviteter tillsammans med övriga föreningar.

Företagarföreningar i kommunen:

Gullspångs Företagarförening är en ideell och partipolitiskt obunden förening där medlemmarna består av företag med säte eller verksamhet i Gullspång.

Hova Företagarförening är en ideell och partipolitiskt obunden sammanslutning. Föreningen består av företag med säte eller verksamhet i Hova.

Områdesgruppen i Gullspång

Områdesgruppen i Gullspång är en ideell partipolitiskt obunden grupp där medlemmarna består av personer med säte i Gullspång med omnejd, vars syfte är att ge förslag för ett attraktivare område i Gullspång, Skagersvik och Otterbäcken.

LRF Kommungrupp

LRF kommungrupp i arbetar för att skapa goda villkor för människor och företag inom de gröna näringarna och på landsbygden.

Vänort

Gullspångs kommun har inte någon vänort i dagsläget

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Kommunledningskontoret
Telefon växel: 0506-360 00
E-post: Gullspångs kommun

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Dokument

Riktlinjer för näringslivsråd Pdf, 371.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Länkar

Kontaktuppgifter företag och näringsliv