Solarieverksamhet

Du som har eller funderar på att starta ett solarium måste skicka en anmälan till oss. Anmälan ska vara inne senast sex veckor innan verksamheten startar. Du som driver en solarieverksamhet ska ha ålderskontroller för att se till att personer som använder solariet är över 18 år.

Kom också ihåg att du som vill förändra, utöka eller överta en solarieverksamhet, behöver göra en ny anmälan till oss. Vi tar ut en avgift för din anmälan om ny eller förändrad verksamhet. Aktuell anmälningsavgift hittar du i dokumentet Taxa enligt strålskyddslagen under rubriken Relaterad information.

Avgift

Miljö- och byggnadsnämnden tar ut en avgift för handläggningen enligt Taxa enligt strålskyddslagen. Aktuellt belopp hittar du i Taxa för prövning och tillsyn inom Miljöbalkens område 5 § timtaxa. Se under Relaterad information på sidan.

Sidan senast uppdaterad: