Energirådgivning för företag

Energi- och klimatrådgivningen vänder sig till allmänheten, små till medelstora företag och organisationer. Syftet är att hjälpa till att minska energianvändningen och om möjlighet finns att använda mer miljövänlig teknik.

Riksdagens energiproposition säger att vi ska sträva efter en effektivare energianvändning och arbeta för ett ekologiskt hållbart samhälle. Den kommunala energi- och klimatrådgivningen är ett led i detta arbete.

Du som företagare kan också få rådgivning angående energi och klimat. Många känner redan till att du som privatperson kan ta kontakt med energi- och klimatrådgivaren i din kommun, för att få hjälp och stöd när du ska till exempel välja värmepump eller vill installera solceller.

Det däremot många företag inte känner till är att de också kan få kostnadsfri rådgivning angående deras energianvändning. Kommunens energi- och klimatrådgivare svarar kostnadsfritt på frågor om uppvärmning, klimatpåverkan, transport, energikostnader, transporter och mycket annat.

Stöd för energikartläggning

Energikartläggningsstödet täcker 50 procent av kostnaden för en energikartläggning med åtgärdsförslag och energiplan. Ett företag kan få maximalt 50 000 kronor i stöd, och stödet ska sökas innan energikartläggningen påbörjas. Stödet vänder sig till små och medelstora företag med en energianvändning över 300 megawattimmar (MWh) per år. Lantbruk med minst 100 djurenheter kan få stöd även om de har lägre energianvändning. Även organisationer exempelvis bostadsrättsföreningar, trossamfund och idrottsföreningar kan söka stödet. Du hittar mer information om energifrågor under under länkar på den här sidan.

Energicoach

Fördjupad rådgivning erbjuds till företag som aktivt vill arbeta med att minska sin energianvändning. Syftet är att ge ditt företag tillgång till metoder, arbetssätt och verktyg för att minska energianvändningen.

Projektet är särskilt riktat till små och medelstora företag. I programmet, som är kostnadsfritt, kombineras enskild coachning med gruppföreläsningar och erfarenhetsutbyten mellan företag. Ditt företag kan få hjälp med att förhoppningsvis sänka energikostnaderna, förbättra lönsamheten och minska klimatpåverkan.

Coacher för energi och klimat drivs som ett kommunsamarbete mellan Mariestad, Töreboda och Gullspång. För mer information och anmälan kontakta energicoachen. Kontaktuppgifter finns under Relaterad information här på sidan.

Satsningen pågår 2017-2021 inom projektet Coacher för energi och klimat och finansieras av Energimyndigheten och Europeiska regionala utvecklingsfonden via Nationella regionalfondsprogrammet. Du kan läsa mer om projektet på Energimyndighetens webbplats. Länk finns under relaterad information här på sidan.