Ventilationskontroll

Ventilationen i flerbostadshus och i verksamhetslokaler ska kontrolleras regelbundet. Som ägare för byggnaden ansvarar du för att kontrollen blir gjord.

Funktionskontroll

En funktionskontroll ska ske innan ett ventilationssystem används för första gången och därefter ska kontrollen ske vid återkommande tillfällen. Funktionskontrollen utförs av sakkunnig kontrollant som har riksbehörighet eller lokalt godkännande av miljö- och byggnadsnämnden.

Den första kontrollen ska omfatta följande punkter:

  • att funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet stämmer överens med gällande regler och riktlinjer
  • att systemet inte innehåller föroreningar som kan spridas i byggnaden
  • att instruktioner och skötselanvisningar finns lätt tillgängliga för dem som ska sköta systemet samt  att systemet i övrigt fungerar på det sätt som är avsett.

Återkommande kontroll

Vid återkommande besiktning ska kontrollanten undersöka att funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet i huvudsak stämmer överens med de föreskrifter som gällde när systemet togs i bruk. Intervallet för den återkommande kontrollen är olika beroende av byggnadstyp och varierar mellan 3 och 6 år. En- och tvåbostadshus omfattas inte av kravet på återkommande besiktning.

Besiktningsintervaller

Byggnadstyp och intervaller för återkommande besiktning:

  • Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande oavsett typ av ventilationssystem samt flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT- och FTXventilation - 3 år
  • Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med F-, FX- och S-ventilation - 6 år

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Verksamhet miljö och bygg
Expeditionen
Telefon: 0501-75 60 05
E-post: Miljö och bygg infobrevlåda

Besöksadress
Stadshuset, Kyrkogatan 2, Mariestad

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden

Länkar

Funkis Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.