Fyrverkerier

I helgtider finns några saker som man bör ta reda på och tänka på när man ska hantera fyrverkerier. Läs även tips och råd för hundägare.

Det är många som tycker att det både är festligt och roligt med fyrverkerier. Det finns också de som tycker att de är obehagliga. Här kan du läsa mer om vad som gäller i samband med avfyrning av fyrverkerier. Till höger hittar även du som är hundägare tips och råd inför nyårsafton.

Lagstadgat

Det är 18-årsgräns för att köpa och använda fyrverkerier i Sverige. Generellt kan man säga att all avfyrning av pyrotekniska varor i tätbebyggda områden är förbjuden, främst på grund av brandsäkerheten.  I ordningslagen (1993:1617) regleras användning av fyrverkerier. I paragrafen står bland annat att pyrotekniska varor inte får användas utan tillstånd om användningen med hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet och övriga omständigheter innebär risk för skada på eller någon beaktansvärd olägenhet för person eller egendom. Utöver detta måste du ta hänsyn till om det lokalt råder eldningsförbud på grund av extrem torka.

Kolla alltid först!

Ett gott råd är att alltid kontakta Räddningstjänsten om du ska avfyra för att få korrekt information om vad som gäller i det enskilda fallet. Se länk till höger.

Det finns även information att läsa på polisens hemsida och på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsida (MSB). Alla länkarna hittar du till höger på den här sidan.