Enskilda vägar

Tänker du ansöka om bidrag för enskilda vägar?

Kommunalt bidrag till enskilda vägar är kopplat till Trafikverkets beslut om "Driftsbidrag" och "Särskilt driftsbidrag". Ansökningar om dessa bidrag sker hos Trafikverket.

Den kommunala delen av driftsbidraget betalas ut efter Trafikverkets beslut utan att väghållaren behöver göra ansökan hos tekniska förvaltningen.