Gatubelysning

Gullspångs kommun ansvarar för den offentliga belysningen. VänerEnergi AB  har genom avtal med de samverkande kommunerna hand om drift och underhåll av belysningsanläggningarna.

Felanmälan

Fel på gatubelysning ska felanmälas direkt till Vänerenergi via telefon eller e-post. Se kontaktuppgifter under Relaterad information på denna sida.

Underhåll

Samtliga belysningsområden ses över regelbundet och trasiga lampor byts ut. Mellan ordinarie översyn sker lampbyten av strategiskt viktiga ljuskällor eller om flera ljuskällor i rad är trasiga.

Kabelfel, åskfel med mera lagas i regel omgående.