Hamn

Otterbäckens hamn

Gullspångs kommun är delägare i Vänerhamn AB som är en av Sveriges största hamnaktörer och hanterar 3 miljarder ton årligen.

Otterbäckens hamn är Vänerns enda naturliga djuphamn. Inriktningen är på bulkgods med stuveri, spedition och klarering. Hamnen är en av 5 Vänerhamnar och tillsammans erbjuder de helhetslösningar för logistik och transport. Mer information hittar du på Vänerhamn AB's hemsida, se länk i menyn.