Närtrafik

Närtrafik är till för alla som bor på landsbygden och innebär att du kan åka taxi från landsbygden till någon av tätorterna och tillbaka igen för samma kostnad som om du hade åkt buss. Närtrafik tillhör den anropstyrda kollektivtrafiken och turerna går i fem tidsintervaller måndag-söndag. Du måste beställa resan senast två timmar innan du tänker åka och tidigast två veckor i förväg. Resan kostar enligt kollektivtrafiktaxa och körs av taxi endast inom kommunen.

Hela Gullspångs kommun räknas dock inte som landsbygd. Mer information finns på Västtrafiks hemsida, se information under dokument till höger på sidan under relaterad information.