Energi

Kommunen arbetar på många sätt med energifrågor. Bland annat inom energihushållning, fysisk planering, hållbar energiproduktion och minskad miljöpåverkan från energikonsumtion.

Aktuella miljömål

Det är miljömålen "Begränsad klimat-påverkan" och "God bebyggd miljö" som har störst anknytning till frågor kring energi.

Gemensamma energi- och klimatmål

Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner har en gemensam Energi- och klimatplan. I planen finns mål kring transporter, uppvärmning och elanvändning, för minskad klimatpåverkan

Mariestad, Töreboda och Gullspång har även en gemensam energieffektiviseringsstrategi. Den heter " Ett skönt och grönt MTG". Här finns interna mål för kommunerna och dess bolag kring energieffektivisering i fastigheter och kring transporter.

Uppföljning

Uppföljning av energianvändning och utsläpp finns i dokumentet energiläget, se dokument under Relaterad information här på sidan.

Rådgivning

Råd till företag och privatpersoner om energi och klimat kan fås kostnadsfritt från den kommunala energi- och klimatrådgivningen.