Miljömärkningar

För att hjälpa oss konsumenter att göra hållbara val finns det märkningar på varor och tjänster. Märkningarna är av olika slag och fokuserar exempelvis på miljö, energi eller sociala aspekter.

Miljömärkningar finns inom en rad områden, exempelvis livsmedel, kläder, städ- och hygienprodukter. Olika organisationer står bakom olika märkningar. Gemensamt är att en oberoende part kontrollerar att produkten eller tjänsten uppfyller kraven. Egna varumärken finns även för att vägleda konsumenten. För en rad elektriska produkter finns en EU gemensam märkning.

Konsumentverket ger via sin sida "Hallå konsument" en opartisk beskrivning och förteckning över märkningar inom miljö- och hållbarhet.

Sidan senast uppdaterad:

Kontakt

Verksamhet miljö och bygg
Expeditionen
Telefon: 0501-75 60 05
E-post: Miljö och bygg infobrevlåda

Besöksadress
Stadshuset, Kyrkogatan 2
Mariestad

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden

Länkar

Hallå konsument - Miljömärkningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.