Mycket bra sortering av matavfall i Gullspångs kommun

Sedan november förra året sorterar de flesta villahushållen i Gullspångs kommun sitt matavfall. I början av januari kontrollerade Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) matavfallet från ett slumpmässigt antal utvalda villahushåll. Resultatet var fantastiskt bra med närmare 99 procent renhet på matavfallet.

Kontrollen visade också att varje hushåll i snitt lämnade 7,2 kg matavfall under en fjortondagarsperiod. AÖS omvandlar matavfallet till fordonsgas och bakgrunden till att det måste vara välsorterat är att restprodukten används som ett näringsrikt jordförbättringsmedel. Att sortera matavfall följer ett nationellt miljömål som AÖS arbetar för att nå i Gullspångs kommun och övriga medlemskommuner i förbundet.

Fakta AÖS

Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) är ett kommunalförbund med uppgift att ansvara för insamling, behandling, planering och information om hushållsavfall. AÖS har nio medlemskommuner inklusive Gullspångs kommun.

Sidan senast uppdaterad: