Kommunerna i länet siktar mot fossiloberoende

Alla kommuner i länet har skrivit under Klimat 2030 Västra Götaland ställer om. Detta gör att vi kommer närmare målet att Västra Götaland ska vara fossiloberoende år 2030.

Sidan senast uppdaterad: