Kommunen bedriver ingen skyddsjakt på fågelflockar

Vi får nu många samtal gällande störande måsar, trutar och kajor. Måsar och trutar är ett naturligt inslag i en sjöstad men trots att fåglar är ett naturligt inslag kan de upplevas som störande. Kommunen bedriver ingen skyddsjakt på de fågelflockar som rör sig i tätorterna.

Under perioden 1 april - 31 juli är det häck­ningssäsong för många fåglar, bland annat fiskmåsar och trutar, då är fåglarna och deras bon fredade. Detta betyder att man under denna period inte får störa häckande fåglar, skada eller förstöra fåglarnas bon eller ungar. Om du känner dig störd av fåglar kontakta i första hand din fastighetsägare och gör en felanmälan.

Det du får göra är att inför nästa säsong utföra förebyggande åtgärder som gör att fåglarna väljer andra platser att bygga sina bon på.

Sidan senast uppdaterad: