Hjälp till att bromsa spridningen av fågelinfluensa

Det finns nu konstaterade fall av fågelinfluensa i Sverige. Du kan hjälpa till att bromsa smittan genom att rapportera in fynd av döda vilda fåglar till Sveriges veterinärmedicinska anstalt (SVA). Om du har tamfåglar bör du ta kontakt med veterinär om du får en ökad dödlighet bland dina fjäderfän eller om de visar förändringar i matbeteende, sänkning i äggproduktion eller nedsatt allmäntillstånd.

Sidan senast uppdaterad: