Tillsammans tar vi ansvar för en hållbar vattenanvändning

Mariestads, Törebodas och Gullspångs (MTG) kommuner går nu ihop med över 100 andra kommuner runtom i landet för att säkerställa tillgången till rent vatten. Vatten är en förutsättning för allt liv, vi kan inte längre slösa med vårt viktigaste livsmedel.

Den svåra torkan under sommaren 2018 gjorde att många blev medvetna om vikten av att spara vatten.

"Vi kunde se att grundvattennivåerna var låga när vi mätte 2018. Vattennivåerna sänks sakta, men det tar också tid innan de återhämtar sig.Under den tidsperiod som vi har mätt grundvattnet var nivåerna 2018 bland de lägsta vi någonsin har sett, säger miljöingenjör Ida Roos i MTG-kommunerna."

Branschorganisationen Svenskt Vatten är spindeln i nätet i det nya samarbetet i en nationell kampanj där målet är att öka kunskapen om vattnets värde. De senaste åren har klimatförändringarna märkts allt tydligare då flera kommuner runtom i landet har upplevt utmaningar kring vattenförsörjningen.

Nationella och globala mål

Hållbar vattenanvändning går hand i hand med de av FN beslutade globala målen i Agenda 2030, där VA-aktörer tillsammans tar ansvar för rent vatten och sanitet för alla. Mer om det delmålet kan du läsa här:

SFN_Informationsmaterial_Agenda2030_2018_korr3.pdf Länk till annan webbplats.

Visst du att en droppande kran kan förbruka 55 liter vatten på ett dygn? Eller att en familj på fyra personer kan spara 100 liter vatten på en dag genom att stänga av kranen när de borstar tänderna? En dusch på tre minuter drar 36 liter vatten, att fylla upp ett vanligt badkar förbrukar 150 liter. Det finns många små saker i vardagen du kan göra för att spara vatten.

"Ett litet enskilt bidrag i vardagen kan göra stor skillnad i längden, säger Lars Hammarberg, produktionschef för VA-verken i MTG-kommunerna."

Bli en vattenambassadör

I genomsnitt använder vi 140 liter vatten per person och dygn i Sverige, att jämföra med 100 liter i Danmark.

Ida Roos ser fram emot att öka kunskapen och uppskattningen bland allmänheten för något vi kanske tar för givet.

"Vi måste börja vara rädda om vår fina resurs. Att spara vatten gör att vi slipper rena det, både i vattenverk och i reningsverk. Det är bra för vårt vatten. Vi pratar om hållbarhet i ett perspektiv som sträcker sig över många generationer."

Kontakt

Lars Hammarberg
Produktionschef VA-verken i MTG
Telefon: 0501 – 75 61 43
E-post: lars.hammarberg@mariestad.se

Ida Roos
Miljöingenjör i MTG
Telefon: 0501 – 75 61 46
E-post: ida.roos@mariestad.se

Sidan senast uppdaterad: